Zwangerschap

Tijdens je zwangerschap zijn er een aantal stappen voor iedereen gelijk. Toch is iedereen anders en daar proberen we altijd rekening mee te houden. Zorg op maat is een belangrijk uitgangspunt voor verloskundigenpraktijk Walchers Wonder.

Het eerste gesprek

Direct na de positieve zwangerschapstest kun je je al aanmelden voor een eerste gesprek met ons, een intakegesprek. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig van de huisarts.

Het intakegesprek, dat tevens een kennismakingsgesprek is, zal bij voorkeur plaatsvinden als je 7 tot 8 weken zwanger bent, gerekend vanaf je laatste menstruatie. Wanneer je ons belt voor deze afspraak sturen we je per mail een vragenlijst toe en enkele links naar websites voor extra informatie over testen die in de zwangerschap gedaan kunnen worden. Zodoende is het fijn dat je je kunt voorbereiden op zaken die besproken zullen worden.

.

 

Wat doen we tijdens het eerste gesprek?

Een eerste bezoek aan de verloskundige duurt 45-60 minuten en is vaak spannend. Er wordt een echo gemaakt (hierover later meer) en je maakt kennis met één van de verloskundigen. In een korte tijd komt deze verloskundige best wel ‘heel dichtbij’; ze wil van alles en nog wat weten over o.a. jouw gezondheid, die van de vader van de baby en de gezondheid van jullie beider families. Soms stelt ze ook best persoonlijke vragen. Dit alles niet uit nieuwsgierigheid maar om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en vervolgens een zo goed mogelijk beleid te bepalen. Dat wil zeggen: ‘wát is de beste zorg voor déze moeder en déze baby?’.

 

Ook geven wij je een uitgebreide voorlichting over de eerste stappen die belangrijk zijn in je zwangerschap. Zo vertellen wij je o.a. meer over onze praktijk, over vitamines en gezonde voeding. En over nut en noodzaak van het regelen van kraamzorg. Verder krijg je informatie over de echo’s en we kaarten kort de mogelijkheid aan van Prenatale Screeningstesten*). Natuurlijk is er ook ruimte om je wensen en verwachtingen t.a.v. de zorg rondom de zwangerschap met ons te bespreken.

Eerst een echo!

Voordat het eerste gesprek plaatsvindt, plannen wij (bij voorkeur op dezelfde dag) een eerste echo voor je in bij het echocentrum SHL op onze locatie in Vlissingen (Rosenburglaan 1) of het echocentrum ADRZ. Wij als verloskundigen hebben er bewust voor gekozen zelf GEEN echo’s te maken. Echoscopie vinden wij echt een vak apart; we gunnen jou als zwangere alleen de aller- allerbeste echoscopisten met héél veel jaren echo-ervaring!

De eerste onderzoeken

Bloeddruk meten:

Aan het einde van het gesprek meten we je bloeddruk zodat we weten wat je uitgangswaarde is. Deze kan namelijk dalen of stijgen tijdens je zwangerschap.

 

Bloedonderzoek na intake:

We geven een laboratoriumformulier mee voor de volgende testen:

- Je bloedgroep en Rhesusfactor(A,B,O)

- Antistoffen tegen rode bloedcellen

- Hemoglobine (ijzer)

- Hepatitis B

- Syfilis (Lues)

- HIV

- Antistoffen tegen rode hond

- Glucose (suiker)

 

Echo's

Gedurende je zwangerschap krijg je bij Walchers Wonder diverse echo’s aangeboden. Op onze locatie Rosenburglaan 1 te Vlissingen is een echoscopiste werkzaak van het SHL die de echo’s maakt. U kunt er ook voor kiezen de echo’s te laten maken bij het ADRZ te Vlissingen of het SHL te Middelburg, Kalverstraat 1.

Standaardecho’s

Wij bieden je standaard drie echo’s aan:

1) Vroege echo

2) Termijnecho

3) 20-wekenecho (als optie)

Andere echo’s

Indien medisch noodzakelijk verwijzen wij voor de volgende echo’s die in dat geval

door de zorgverzekeraar vergoed worden:

- Groeiecho

- Liggingsecho

Meer informatie over echo's kun je ook nog lezen in onze blog "Echo's. Hoe zit dat nou eigenlijk?

 • Vroege echo

  De vroege echo, oftewel vitaliteitsecho, wordt gemaakt als je 7 tot 8 weken zwanger bent. De echosopiste kijkt dan of het hartje klopt, hoeveel weken je zwanger bent en of de baby in de baarmoeder is genesteld.

   

  Ook wordt onderzocht hoe de baarmoeder en de eierstokken er uitzien en of je een eenling of meerling verwacht. 

 • Termijnecho

  Als je 10 tot 12 weken zwanger bent, krijg je een termijnecho. Dit is een echo waarmee de exacte duur van je zwangerschap wordt bepaald.

   

  Op basis van de termijnecho kan de bevallingsdatum uitgerekend worden. De termijnecho zit in het basispakket en wordt vergoed door de verzekeraar.

 • 20-wekenecho

  De 20-wekenecho staat ook wel bekend als Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Bij deze twintig wekenecho kijken wij naar de ontwikkeling van de organen van je kindje.

   

  Met behulp van deze echo kunnen we lichamelijke afwijkingen zien, zoals een open ruggetje of een open schedeltje. Verder kijken we ook of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater aanwezig is.

   

  Ook kan het geslacht van je kindje bepaald worden. De twintig wekenecho zit in het basispakket en wordt volledig vergoed door de verzekeraar. De echo valt niet onder het eigen risico. Dit betekent dat je dus geen extra kosten hebt.

 • Groeiecho

  Als wij het nodig vinden, zullen wij een groeiecho laten maken van de baby. Hiermee controleren wij de groei van je kindje. We meten het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte.

   

  Op basis van de groeiecho kunnen we bepalen of je kindje goed groeit. Een groeiecho wordt gemaakt als je tussen de 22 en 40 weken zwanger bent.

   

  Op verzoek van de verloskundige kan de controle meerdere malen herhaald worden, zodat wij een goed beeld krijgen van de groei van de baby.

 • Liggingsecho

  Wanneer wij niet zeker zijn van de liggingVanaf ongeveer 35 weken zwangerschap is de ligging van je kindje belangrijk.

   

  Soms kan de ligging van je kindje niet goed worden gevoeld door de verloskundige.

   

  Een liggingsecho geeft hier meer duidelijkheid over. van de baby zal een liggingsecho gemaakt worden. 

 • Pretecho

  Wil je graag een keer extra naar je kindje kijken? Dan kan dat door middel van een pretecho die je dan zelf moet betalen.

   

  Hiervoor kun je een afspraak inplannen bij Echopraktijk Zeeland, ook op locatie Rosenburglaan 1 te Vlissingen.

BLOEDONDERZOEK LATER IN DE ZWANGERSCHAP

Je ijzergehalte wordt vaker in de zwangerschap gecontroleerd; dit om bloedarmoede op te sporen. Soms is een test op suikerziekte verstandig.

 

Prenatale Screeningstesten*) (indien gewenst):

Deze onderzoeken tonen aan of er een verhoogd risico is op een aangeboren afwijking of aandoening. Tijdens de intake vraagt de verloskundige of je hierover geïnformeerd wilt worden.

 

Zo ja dan maken we een vervolgafspraak voor rond de 11 weken zwangerschapsduur voor deze ‘counseling’. Je kunt dan nadien zelf aangeven of je deze onderzoeken wilt laten doen.

 

Het gaat om de volgende testen: NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) of combinatietest en het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).

VERVOLGCONTROLES

Tijdens je zwangerschap kom je zo’n twaalf keer naar onze praktijk voor een controle. Naast het medische stuk zorgverlening hebben wij oog voor jou als persoon en als aankomend moeder.

 

Dat vraagt om voorbereiding in meerdere opzichten. Met alle vragen en mogelijke onzekerheden ben je van harte welkom bij ons. We vragen elke controle hoe je je voelt en hoe jij je zwangerschap beleeft.

 

We luisteren ook elke controle naar het hartje van je baby, beoordelen de groei en de ligging van je baby en meten je bloeddruk. Een vervolgcontrole duurt zo’n 20 minuten. Je hoeft niet alleen naar de controles te komen. Je mag je partner meenemen maar ook een familielid of een vriendin. 

De vervolgcontroles kunnen in onze praktijk ook plaatsvinden in de vorm van informatieve samenkomsten, de zgn. Centering Pregnancy.

 

Homeopathie

Hannelies de Pundert is binnen onze praktijk werkzaam als gediplomeerd homeopathisch verloskundige. Tijdens de zwangerschap krijgen veel vrouwen te maken met zwangerschapskwalen waar de verloskundige niet altijd direct een oplossing voor kan vinden. Verder zijn er veel klachten waarvan de zwangeren denken “het hoort er gewoon bij”.

Dit hoeft in veel situaties niet zo te zijn. Homeopathie blijkt een mooie aanvulling te zijn op de zorg in de zwangerschap, tijdens en na de bevalling. Ben je geïnteresseerd in homeopathische begeleiding of wil je er meer over weten dan kun je Hannelies altijd vrijblijvend bellen via telefoonnummer 06-42729714.
 

Informeer ook altijd even bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding van homeopathische consulten.

Hannelies is momenteel afwezig i.v.m. persoonlijke omstandigheden 

 

Prenatale screening (P.N.S.)

 

Tijdens je zwangerschap bieden wij je de mogelijkheid om een screeningstest te doen. Je kunt besluiten om het ongeboren kindje te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Een prenatale screeningstest is niet verplicht; je bepaalt zelf of je dit wilt of niet. 

 

De stappen in dit keuzeproces zijn als volgt:

1) Wij sturen jou een mail na telefonische aanmelding waarin je verwijzingen vindt naar extra informatie over de P.N.S.; je kunt je alvast oriënteren via de website onderzoekvanmijnongeborenkind. Je vindt hier tips en de keuzehulp ‘Bewust Kiezen’.

2) Tijdens de intake rond 7-8 weken zwangerschapsduur (jullie eerste bezoek aan ons) kaarten wij kort de P.N.S. aan. We bieden de mogelijkheid aan voor een counselingsgesprek waarin we verder ingaan op de screeningstesten.

3) Rond 11 weken zwangerschapsduur vindt (indien gewenst) een counselingsgesprek plaats; in deze week krijg je ook de termijnecho die precies vaststelt wat de uitgerekende datum is. Tijdens dit gesprek leggen we de keuzemogelijkheden uit, bepreken de praktische aanvraag van de testen. Maar belangrijker is dat we samen zoeken naar wat bij jullie past; hoe kijken jullie aan tegen screeningstesten, wat ga je doen met de uitslag enzovoort…

4) We brengen jullie telefonisch op de hoogte van de uitslag van de testen zodra deze bij ons bekend zijn.

 

Welke vormen van P.N.S. zijn er?

Je hebt de keuze uit twee screeningstesten. Dit zijn: Screening op Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom. In deze folder lees je meer over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom. Deze syndromen kunnen opgespoord worden via de NIPT-test of via de combinatietest. Deze folder is ook verkrijgbaar in andere talen. Screening op lichamelijke afwijkingen (de 20-weken echo of SEO, Structureel Echoscopisch Onderzoek). Het geslacht van de baby wordt op verzoek verteld en de groei van de baby wordt nu al bekeken! In deze informatiefolder lees je meer over de 20-wekenecho. De folder is ook verkrijgbaar in andere talen.

Homeopathie in de zwangerschap

Zwangere vrouwen zijn gevoeliger en vaak zien wij klachten als misselijkheid, slaapproblemen, vocht vasthouden, obstipatie, onevenwichtigheid, hoofdpijn enz. Hier zijn allemaal homeopathische middelen voor verkrijgbaar die de klachten kunnen verminderen.

 

Homeopathie is heel geschikt als de klachten aanhouden en reguliere middelen weinig effect hebben of risicovol zijn voor het ongeboren kind. Homeopathische begeleiding is naast de zorg van de verloskundige zorg in onze praktijk en vervangt deze zorg dus niet.

Homeopathie bij de bevalling en in het kraambed

Bevallen is een natuurlijk proces. Hierin willen we zo min mogelijk ingrijpen, maar wel bijsturen of ondersteunen waar dat nodig is. Ook hier kan homeopathie op een natuurlijke manier ondersteuning bieden.

Met het inzetten van het juiste middel kan al snel een effect worden waargenomen bij bijvoorbeeld onregelmatige weeën, angst of onrust tijdens de bevalling. In het kraambed kan homeopathie ingezet worden bij bijvoorbeeld wondgenezing, (dreigende) borstontsteking, maar ook bij de baby bij krampjes, ontstoken oogjes of spruw.

Voor vaders

Het is je waarschijnlijk al opgevallen maar de meeste informatie die er te vinden is gaat over vrouwen en zwangerschap. Wat verandert er in het lichaam van de vrouw, waar moet ze op letten met eten, wat mag wel en niet. Een aantal dingen zijn fijn om te weten maar het kan ook weleens fijn zijn om meer informatie te vinden over wat jouw rol is en zal zijn in de toekomst.

Het vereist dus wel wat meer zoekwerk maar er zijn ook hele leuke boeken, sites en apps te vinden voor vaders! Om je een beetje te helpen hebben we alvast een paar tips voor je op een rijtje gezet.

 

Zwangerschapsboek voor vaders

Geschreven door een man, met nuttige en ook leuke informatie. Leest makkelijk en geeft informatie van week tot week. Hier is ook een app van: vaders in spe.

Aanpakken voor aanstaande vaders

Dit is een boek geschreven door een mannelijke verloskundige, onderzoeker en trainer. Hierin worden handvatten en praktische tips voor vaders gegeven die gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed.

Zwangerschapsmanagement voor mannen

Een praktisch handboek voor aanstaande vaders. Een helder overzicht van alles wat aan bod komt tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna. In deze reeks verscheen ook al Babymanagement voor mannen. Deze auteur heeft ook de site ik www.ikvader.nl opgestart.

De afwezige vader bestaat niet

Voor de vader die zich wat meer wil verdiepen in zijn rol bij de opvoeding. Irene Zwaan heeft het boek ‘De afwezige vader bestaat niet’ geschreven over liefde voor en van vaders, over aanwezige en afwezige vaders, over de zwakke positie van vaders en de kracht van het vaderschap.

 

Wat te doen bij een miskraam?

Een zwangerschap gaat helaas niet altijd goed, dit is verdrietig. Er komen vaak veel vragen en onzekerheden naar voren. Een miskraam kan op vele manieren verlopen. Neem altijd contact met ons op met vragen over een miskraam.

Meer weten?

In dit document staat duidelijk uitgelegd wat je in het algemeen kan verwachten bij een miskraam. Dit is alleen bedoeld als ondersteuning van onze zorg en we raden je ook aan om ons te bellen bij vragen en klachten.

De folder is een uitgave van de beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV).

Download de
folder hier

Contact

Email: info@walcherswonder.nl

0118 - 471140

 

Bij spoed: 06-47224570
 

Rosenburglaan 1, 4385 JE Vlissingen, Zeeland, Nederland

Laatste nieuws

Walchers Wonder 2020