Zwangerschap > Onderzoek in de zwangerschap

Onderzoek in de zwangerschap

 

Bloedonderzoek (“het zwangerenlab”):

Wanneer je zwanger bent wordt je bloed enkele malen gecontroleerd. Het bloedonderzoek stelt ons in staat eventuele onderliggende ziektes van jou als moeder op te sporen en te behandelen. Denk hierbij aan suikerziekte of bloedarmoede. Sommige van deze ziektes kunnen ook de gezondheid en groei van de baby beïnvloeden.

Het volgende wordt onderzocht:

 • Bloedgroep
 • Rhesusfactor
 • Hemoglobine (ijzer)
 • Antistoffen tegen rode bloedcellen
 • Syfilis (Lues)
 • Hepatitis B
 • HIV
 • Antistoffen tegen rode hond
 • Glucose (suiker)
 • Trombocyten (bloedplaatjes) 

Echoscopisch onderzoek:

Termijnecho

Rond de 7-8 week van de zwangerschap wordt een echo gemaakt ter bevestiging van de zwangerschap. Daarna volgt de echo die gemaakt wordt rond de 11-12e week van de zwangerschap en is bedoeld om de uitgerekende datum te bevestigen of vast te stellen.

SEO (structureel echoscopisch onderzoek)

Rond de 20e week van de zwangerschap kan een structurele echo worden uitgevoerd. Aan de hand van deze echo kunnen eventuele grove aangeboren afwijkingen worden opgespoord. Daarnaast worden de groei van de baby, de grote organen, de hoeveelheid vruchtwater, de locatie van de placenta en het skelet beoordeeld. Hoewel een goede uitslag geruststellend is, kan een structurele echo aangeboren afwijkingen niet geheel uitsluiten. Veel afwijkingen zijn niet op de echo te zien zoals bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte.

Voor meer informatie over de SEO kun je de folder lezen.

Echoscopisch onderzoek op medische indicatie

Soms is het noodzakelijk om naast de termijnecho en het SEO nóg een echo te maken.
In de meeste gevallen zal dat zijn omdat we nóg duidelijker beeld willen van de ligging of de groei van de baby dan uitwendig wordt gevoeld. Een echo kan dan duidelijkheid geven.

De plaats van de echo

In ons praktijkgebouw is het mogelijk om een echo te laten maken. Deze echo's worden gemaakt door een zeer ervaren echoscopiste die werkzaam is voor de organisatie SHL. 

In het ADRZ is het ook mogelijk een echo te laten maken. 

Op beide locaties worden alle echoscopische onderzoeken aangeboden (Termijn, SEO, Combinatietest).

Echo onderzoeken worden aangeboden maar zijn niet verplicht.

Aanvullend onderzoek:

Prenatale screening

Tegenwoordig zijn er tests die het mogelijk maken om voor de geboorte uit te zoeken wat jouw persoonlijke kans is op een kind met het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. Dit noemen we prenatale screening. Dit kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind maar het kan je ook juist ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je dit wil laten onderzoeken en bij een eventuele ongunstige uitslag je verder onderzoek wil laten doen. Je kan op elk moment stoppen met het onderzoek. Er zijn 2 soorten onderzoek; de combinatietest en de NIPT. 

Combinatietest

Met de combinatietest wordt er vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s mee voor jou of je kind.
De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

 1. Een bloedonderzoek bij jou, tussen 9 en 14 weken van de zwangerschap en
 2. De nekplooimeting bij het kind. Dit gebeurt met een echo tussen 11 en 14 weken van de zwangerschap.

De uitslag van de bloedtest en de echo in combinatie met je leeftijd en je precieze zwangerschapsduur bepalen hoe groot je kans is op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau.
De uitslag is een kans, het onderzoek geeft geen zekerheid. Bij een verhoogde kans krijg je vervolgonderzoek aangeboden.

De combinatietest wordt door de verzekeraar niet altijd vergoed. Het kan dus zijn dat de kosten voor eigen rekening zijn, deze bedragen ongeveer €150,-. Mocht er een verhoogde kans zijn op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau (bij de uitslag van de combinatietest) wordt verder onderzoek wel vergoed.

Voor verdere informatie zie folder combinatietest.

Verhoogde kans

In Nederland is een verhoogde kans een kans van één op 200 of hoger. Een kans van 1 op 200 betekent dat van elke 200 zwangere vrouwen op het moment van onderzoek één vrouw echt zwanger is van een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau. De andere 199 vrouwen zijn niet in verwachting van een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau. Ook als de uitslag gunstig lijkt is er toch een kleine kans dat je kind geboren wordt met het syndroom van Down, Edwards of Patau.

Vervolgonderzoek

De uitslag van de combinatietest is een kans. Bij een verhoogde kans kom je, indien je dit wenst, altijd in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Voor verdere informatie over vervolgonderzoek verwijzen wij jou naar de folder Prenatale screening.

De verloskundigen van onze praktijk zijn altijd bereid de mogelijkheden van de verschillende tests met je door te nemen.

NIPT

Sinds 1 april 2014 is het ook mogelijk een NIPT test te doen als prenatale screening. De afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt bloed van de moeder gebruikt om te onderzoeken of de ongeboren vrucht mogelijk trisomie 21 (Down), trisomie 13 (Pateau) of trisomie 18 (Edwards) heeft. Dit is in Nederland alleen mogelijk binnen de trident 1 studie, als er een verhoogd risico voortkomt uit de combinatietest of als je eerder een kind met syndroom van Down hebt gekregen. 

Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk binnen de trident 2 studie om een NIPT test te doen zonder dat je een verhoogd risico vooraf hebt. Bij deze test wordt het bloed van de moeder gebruikt om te onderzoeken of de ongeboren vrucht mogelijk trisomie 12 (Down), trisomie 13 (Patau) of trisomie 18 (Edwards) heeft. 
De verloskundige zal het hier met je over hebben bij de intake wat de test verder inhoudt. 
Mocht je nu al meer willen weten; www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl