Privacy

Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 

Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.