Bevalling > Geboorte

Geboorte

Wanneer de baby in goede conditie geboren is, krijgen jullie de tijd om de baby te bekijken en te knuffelen. De geboorte is en blijft een intense en emotionele gebeurtenis. Die storen we het liefst zo min mogelijk. De baby wordt niet direct aangekleed en blijft dicht bij jullie, in de armen van moeder of vader. Dit is een fijn moment om even bij te komen en van de baby te genieten. Alleen als er een medische noodzaak is voor de moeder of de baby, zullen we ingrijpen en nader onderzoek doen. 

In de eerste 10 minuten bepalen we de Apgarscore, een score die vertelt in welke conditie de baby geboren is. Verder zullen we de baby wegen en lichamelijk onderzoeken. Als jullie hiermee instemmen, krijgt de baby 1 mg Vitamine K. 

Als je borstvoeding gaat geven krijgt de baby de tijd om rustig de borst te gaan zoeken en helpen we met aanleggen. Uit onderzoek is gebleken dat baby’s die de tijd krijgen om zelf de borst te zoeken minder aanlegproblemen hebben. 

De moederkoek moet binnen een uur na de geboorte van de baby geboren worden. Meestal gebeurt dit binnen 10 tot 15 minuten. We zullen na de geboorte van de baby het bloedverlies bij jou goed in de gaten houden. Mocht je gehecht moeten worden, dan verdoven we je goed.