Veiligheid en zelfvertrouwen

Een gevoel van zelfvertrouwen en veiligheid heeft een positieve invloed op de zwangerschap en is de beste voorbereiding op de bevalling. Om een goed zelfvertrouwen op te bouwen, is het belangrijk van te voren te bepalen in welke omstandigheden je het prettig vindt om te bevallen en hoe je je het liefst op de bevalling voorbereidt. Ons werk is je hierbij met raad en daad bij te staan. Als je de behoefte hebt kan je je wensen ook op papier zetten en een geboorteplan maken.

Wat wij doen

Een bevalling waarbij geen medische ingrepen nodig zijn heeft de minste risico’s voor moeder en kind. We doen er dus alles aan om het spontane verloop van de bevalling te bevorderen. We begeleiden je tijdens de ontsluiting en tijdens het persen en bewaken het verloop van de bevalling. Je kunt zelf kiezen in welke houding je wilt bevallen. Mochten zich onverhoopt complicaties voordoen, dan zullen we de hulp van de gynaecoloog inroepen.